Argenta verhoogt spaarrente: 2,75% en 2,9% 

Onderstaand bericht hebben we ontvangen van Argenta.

Geachte Relatie,

Via dit bericht willen wij u het goede nieuws melden dat de rente op uw Internetspaar- en Jongerenspaarrekening bij Argenta met ingang van donderdag 13 oktober 2011 met 0,25% wordt verhoogd. Voor de Internetspaarrekening ontvangt u dan een rente van 2,75% en voor de Jongerenspaarrekening 2,90%.

Met dit rentepercentage behoort Argenta tot een van de beste spaarrekeningen, zonder beperkende voorwaarden.

Een volledig en actueel overzicht van onze tarieven vindt u tevens op www.argenta.nl

Ook in de huidige financiële markt blijft Argenta een betrouwbare bank die zich voor 100% focust

op particuliere klanten. Argenta is voor uw spaargeld een veilige haven in de turbulente markt:

Argenta heeft een zeer stevige positie en specifieke strategie:

1. Argenta beschikt over een sterke liquiditeit en solvabiliteit.

De groep heeft een sterke liquiditeitspositie doordat Argenta veel meer deposito’s van particuliere klanten heeft dan dat er leningen worden toegestaan. Hierdoor is de groep totaal onafhankelijk van de geld- en kapitaalmarkt. Argenta doorstaat de crisis zonder enige staatsteun.

2. Argenta is stevig verankerd met stabiel aandeelhouderschap

Argenta is niet beursgenoteerd. De familiale aandeelhouders denken op lange termijn Ze achten groei, solvabiliteit en onafhankelijkheid belangrijker dan korte termijn winsten.

3. Specifieke strategie

Argenta richt zich uitsluitend tot particuliere cliënten voor het aantrekken van spaardeposito’s en verschaffen van hypotheken in België en Nederland.

4. Argenta heeft een conservatief risicobeleid

Argenta past zeer strenge kredietwaardigheidscriteria toe in het kader van haar kredietpolitiek en de keuze van haar beleggingen. Argenta belegt niet in aandelen of rommelhypotheken, maar wel in veilige Nederlandse hypotheken.

Indien u voor Argenta kiest, garanderen wij u eerlijkheid, transparantie en vakmanschap. Meer moet dat niet zijn.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Met vriendelijke groet, Het Argenta-team

© Assurantiekantoor Goossens BV. Hier vindt u onze algemene voorwaarden en onze disclaimer over het gebruik van deze website