Belangrijk nieuws voor iedereen met een hypotheekverzekering of -rekening

verhuis uw polis naar box1

Wellicht heeft u uit de media al iets vernomen over de wijzigingen per 1 april aanstaande die betrekking hebben op  uw kapitaalverzekering of- rekening die u heeft afgesloten om (een deel van) uw hypotheek af te lossen. 

Het is erg belangrijk dat u hier op tijd op reageert. 

Graag leggen wij u een en ander uit:


Wat wordt hiermee bedoeld?

De overheid heeft bepaald, dat wanneer u een kapitaalverzekering heeft waarmee u op de afloopdatum van uw hypotheek, deze schuld (deels) wilt inlossen, dat op deze polis een KEW-clausule geplaatst moet worden zodat deze polis in box 1 valt en u derhalve belastingvrij spaart/belegt. 

Indien u deze polis niet aanpast en dus in box 3 laat lopen, betekent dit, dat deze polis nooit meer naar box 1 kan verhuizen en u hier jaarlijks belasting (vermogensrendementsheffing) over zult moeten betalen zodra de waarde van uw bezittingen in box 3 boven uw vrijstelling uitkomt.


Let op: De verhuizing van uw polis van box 3 naar box 1 dient voor 1 april 2013 plaats te vinden!


Wat wordt hier bedoeld met een kapitaalverzekering of opbouwrekening in box 3?

Een levensverzekering of opbouwrekening welke is afgesloten ter aflossing van uw hypotheek.

Waarbij op deze polis of rekening niets vermeld staat over een zogenaamde “KEW-clausule” (of SEW/BEW-clausule). 

KEW is de afkorting die staat voor Kapitaalverzekering Eigen Woning.

SEW staat voor Spaarrekening Eigen Woning.

BEW staat voor Beleggingsrekening Eigen Woning.


Zijn er consequenties verbonden aan het verhuizen van mijn polis van box 3 naar box 1?

Indien u uw polis in box 3 laat, kunt u -zoals hierboven beschreven is- belasting moeten gaan betalen over de waarde hiervan. Maar op de datum dat de polis tot uitkering komt, bent u ook vrij om (fiscaal gezien) ervoor te kiezen om de uitkering niet te gebruiken om uw hypotheek mee in te lossen.

Indien u uw polis naar box 1 verhuist, bent u fiscaal gezien verplicht om de uitkering in mindering te brengen op uw hypotheekschuld. Gedurende de looptijd van uw polis of rekening betaalt u in box 1 echter ook geen belasting over de waarde.


Voor wie is dit van belang? En hoe kunt u controleren of dit voor u geldt?

Dit is voor u van belang als u een polis/rekening heeft afgesloten bij uw hypotheek.

Het maakt niet uit of u uw hypotheek via ons heeft lopen of elders.

Pak uw polis erbij en controleer de volgende drie zaken:

-Als u geen vermelding kunt vinden dat een KEW (of BEW/SEW) clausule van toepassing is EN

-Als deze polis is ingegaan na 14-09-1999.

-Als deze polis geen voortzetting is van een oudere polis die een ingangsdatum had van voor 14-09-1999.

Kom dan zo spoedig mogelijk langs op ons kantoor.


Wat dient u te doen?

Bent u verzekeringnemer op de polis? 

Kom dan zo spoedig mogelijk, doch voor 20 februari aanstaande, bij ons langs.

Neem uw polis (of rekeningafschrift bij een bankspaarrekening/beleggingsrekening) mee en uw legitimatiebewijs.


U kunt gewoon bij ons binnenstappen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Wij maken een kopie van uw papieren en geven u een formulier ter ondertekening zodat wij uw polis kunnen laten aanpassen. 


Wat zijn de kosten die hieraan verbonden zijn?

De eenmalige kosten bedragen €79,-.


Heeft u vragen?

U kunt hier contact met ons opnemen.

Vermeldt u alstublieft in het onderwerp  “Aanpassen polis box 3”.

© Assurantiekantoor Goossens BV. Hier vindt u onze algemene voorwaarden en onze disclaimer over het gebruik van deze website