Ontslagrecht

Er komt een nieuw ontslagsysteem met één ontslagroute: het UWV geeft bij voorgenomen opzegging binnen 4 weken een advies. De ontbinding van arbeidsovereenkomsten door de kantonrechter vervalt. De huidige opzegtermijnen blijven gehandhaafd.

De regels die gelden voor ontslag blijven inhoudelijk hetzelfde. Wel mag bij CAO worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel.

De werkgever moet een “transitiebudget” betalen van een kwart maandloon per dienstjaar, tenzij het ontslag wordt gegeven wegens de slechte financiële positie van het bedrijf. Dat geldt voor alle contracten van langer dan een jaar.

De werknemer kan het ontslag laten toetsen bij de rechter, waarbij het UWV advies zwaar weegt. Als de rechter het ontslag onterecht acht kan hij een schadevergoeding opleggen van maximaal een half maandsalaris per dienstjaar, tot maximaal 75.000 euro.

Dit leidt per saldo tot een lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

© Assurantiekantoor Goossens BV. Hier vindt u onze algemene voorwaarden en onze disclaimer over het gebruik van deze website