Hoe zeker is een verzekeraar of bank?

Eerder hebben wij aandacht besteed aan het onderwerp hoe zeker uw geld is bij een verzekeraar. Ons item van juni 2010 is nog steeds actueel en leest u hier.


De problemen rondom het concern SNS REAAL houden veel van onze relaties bezig. Vooral omdat niet duidelijk is wat er nu exact speelt en wat voor consequenties dit nu heeft voor hun verzekering of rekening bij REAAL.

De verklaring van REAAL zelf leest u hier.


Bottomline is dat het onzeker is wat er concreet met SNS REAAL gaat gebeuren. Deskundigen zijn het er in ieder geval over eens dat DNB (De Nederlandse Bank) SNS REAAL niet om laat vallen, er is immers sinds juni 2012 een nieuwe Interventiewet van kracht die het mogelijk maakt voor DNB om ver voor zo'n rampscenario in te grijpen. 


Bij zo'n eventuele ingrijpen worden de belangen van de rekeninghouders en polishouders veilig gesteld. Een mogelijkheid is dan dat verzekeringen en rekeningen worden overgedragen naar een andere bank of verzekeraar.


Kort gezegd, zorgt DNB er in een noodgeval voor dat er maatregelen worden getroffen om de levensverzekeringen elders onder te brengen, zodat de polishouder zijn rechten op de polis behoudt.


Voor de spaarrekeningen geldt hetzelfde, daarnaast is  natuurlijk het depositogarantiestelsel van toepassing dat per rekeninghouder per bank €100.000,- garandeert.


Ons kantoor vindt het erg belangrijk om zekerheid te kunnen bieden. Wij selecteren onze leveranciers (verzekeraars en banken) daarom dan ook mede op hun financiële gezondheid. 


Hoe zeker is een verzekeraar?

Een maat hiervoor is de solvabiliteit van een verzekeraar. De solvabiliteit is de mate waarin een verzekeraar bij liquidatie aan zijn verplichten kan voldoen. Dit wordt uitgedrukt in een percentage. Het normpercentage van DNB is 100%. Dat wil zeggen dat de verzekeraar precies voldoende middelen heeft om al zijn toezeggingen (verzekerde bedragen) na te komen.


Periodiek doen wij een onderzoek naar deze percentages. Hieronder kunt u een grafiek zien die ons kantoor gemaakt heeft van de openbare gegevens van levensverzekeraars.


Wij zijn er trots op dat een groot aantal levensverzekeraars waarmee wij zaken doen een goede solvabiliteit laten zien. Trouwens u kunt in de grafiek zien hoe REAAL er in 2011 voor stond, kijkt u bij SRLEV N.V. (dit is de naam waarop zij hun gegevens aanleveren bij DNB). Deze was in 2011 voor REAAL: 223%. Het percentage over 2012 is nog niet bekend. Daalt deze solvabiliteit tot iets boven de 100%, dan gaat de DNB ingrijpen. Met als doel dus om de polishouders veilig te stellen.


Naast de solvabiliteit kijken we ook naar het 'netto resultaat', dit kan immers een indicatie zijn hoe de solvabiliteit van een verzekeraar zich kan ontwikkelen. Ook hiervan maken wij periodiek een overzicht. Deze grafiek treft u hieronder aan. 


In ons advies nemen wij naast natuurlijk de specifieke financiële producten per verzekeraar en hun voorwaarden, ook deze financiële gegevens mee.


Hoe zeker is een bank?

U mist nog de gegevens van de banken? Wij ook! De kerncijfers van banken zijn niet duidelijk per bank vrij opvraagbaar helaas. Een stukje extra transparantie vanuit de bankensector zou wenselijk zijn.


Heeft u vragen? Hier neemt u contact met ons op!

© Assurantiekantoor Goossens BV. Hier vindt u onze algemene voorwaarden en onze disclaimer over het gebruik van deze website