Hoe zeker is uw geld bij een verzekeraar?

Voor Nederlandse banken geldt -onder voorwaarden-  een depositogarantiestelsel, dat een bedrag van € 100.000,- per persoon per bank garandeert bij een eventueel faillissement. U leest er hier meer over.


De afgelopen periode krijgen wij meer vragen over hoe veilig uw geld is bij een verzekeringsmaatschappij, indien u daar een gegarandeerde levensverzekering heeft afgesloten..


Anders dan voor de banken geldt, is er geen depositogarantiestelsel voor polishouders bij een verzekeringsmaatschappij. Dit is ondermeer zo, omdat in tegenstelling tot bij een bank, polishouders niet zo maar direct hun geld op kunnen nemen. 


Uw belangen worden op een andere manier veilig gesteld:

De overheid heeft voor verzekeringsmaatschappijen al sinds jaar en dag een scherp toezicht ingesteld op de 'solvabiliteit' van de verzekeringsmaatschappijen. Deze dient op ieder moment minimaal 100% te zijn. Dat wil zeggen dat een verzekeringsmaatschappij altijd voldoende middelen beschikbaar moet hebben om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Deze vereiste dekking strekt verder dan € 100.000,- per polishouder. Op de website van het Verbond van Verzekeraars leest u meer over deze regeling en het feit dat op dit moment de gemiddelde solvabiliteit van de sector ongeveer 200% bedraagt. Een veilig idee...

© Assurantiekantoor Goossens BV. Hier vindt u onze algemene voorwaarden en onze disclaimer over het gebruik van deze website