Ondernemer, heeft u een R.I. en E? Of heeft u geen idee?

Een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is een plan waarin de ondernemer zijn onderneming kritisch bekijkt op risico's voor zijn werknemers en actief actie onderneemt (dit noemen we het 'Plan van Aanpak) om deze risico's zo veel mogelijk te verminderen. Natuurlijk een logisch en nuttig streven voor iedere ondernemer. Alleen zoals zo vaak, omkleed met bureaucratische verplichtingen en vaak onbekend.  

Bovendien is er ook het mogelijke risico dat schade niet betaald wordt door uw verzekeraar als uw RI&E niet in orde is. Vandaar onze aandacht voor dit onderwerp.


De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP'ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).


Onderstaande schema geeft aan of u RI&E plichtig bent.

Schema RI&E plichtig


Samengevat komt het er dus voor een ondernemer op neer dat hij:

  • Als hij voor minder dan 40 uur totaal per week personeel in dienst heeft een Checklist Gezondheidsrisico's moet doorlopen.
  • Als hij voor meer dan 40 uur totaal per week personeel in dienst heeft een volledig RI&E op dient te stellen.
  • Afhankelijk van het aantal medewerkers (meer of minder dan 25 personeelsleden) en of er een erkend RI&E instrument beschikbaar is, het RI&E wel of niet moet laten toetsen door de Arbodienst,


Wat heeft een RI&E nou met verzekeren te maken hoor ik u denken? Dat zit zo: een groot aantal verzekeraars stelt in hun voorwaarden of aparte clausules van de 'aansprakelijkheidsverzekering bedrijven' verplicht dat er een RI&E is uitgevoerd en dat de stappen in het 'Plan van Aanpak' worden uitgevoerd.

Dit is van belang voor een verzekeraar, omdat er in de 'bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering' vaak een dekking ingesloten is voor 'schade aan werknemers'. En het is natuurlijk van belang of deze werknemers in uw bedrijf veel of weinig risico's lopen. Maar nog belangrijker: of er aan gewerkt wordt om deze risico's te verminderen.


Meer gedetailleerde informatie over de RI&E vindt u op de website www.rie.nl of bij uw Arbodienst. 

Ook staan wij graag voor u klaar! Hier neemt u contact met ons op.© Assurantiekantoor Goossens BV. Hier vindt u onze algemene voorwaarden en onze disclaimer over het gebruik van deze website