Onze nieuwe dienst 'UW Financieel Totaal Overzicht' is een succes

Eind vorig jaar berichtten wij u over onze nieuwe adviespakketten. Wij zijn er trots op dat wij kunnen zeggen dat onze nieuwe diensten een succes blijken. Met een succes bedoelen we, dat onze relaties erg tevreden zijn met het resultaat! En wij dus ook.


Een van onze nieuwe diensten is 'UW Financieel Totaal Overzicht'. Hiermee geven wij u een duidelijk inzicht in uw te verwachten inkomsten en uitgaven in de toekomst. In goede tijden (lang leven en met pensioen gaan) en slechte tijden (een eventueel overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid). Dit inzicht krijgt u doormiddel van een helder rapport met grafieken en onze persoonlijke uitleg bij u thuis.


U hebt dan in 1 keer duidelijk wat er met uw netto besteedbare inkomen (uw levensstandaard) gebeurt als u met pensioen gaat, of als uw partner eventueel zou komen te overlijden. De eventuele terugval in uw netto besteedbare inkomen berekenen we voor u in euro's per maand, zodat we samen kunnen kijken of dit acceptabel is voor u en uw gezin…U beslist vervolgens zelf of u maatregelen wilt treffen of niet.


De hoofdpunten van 'UW Financieel Totaal Overzicht', ziet u in het overzicht hieronder (Klik erop voor een grotere weergave)

UW FTO.versie2013.2


Wij vinden dat het voor al onze relaties mogelijk moet kunnen zijn om grip te krijgen op hun financiën. Daarom doen wij erg ons om deze dienst betaalbaar te maken en te houden.

Voor het maken en persoonlijk uitleggen van uw 'UW Financieel Totaal Overzicht' betaalt u ons dan ook in 12 maandtermijnen van €41,-.


Uw voordeel zal echter vaak veel groter zijn dan deze investering. Zowel in gemoedsrust als in euro's. Sinds 1 januari 2013 hebben we reeds een tiental relaties mogen adviseren. Graag geven we u een praktijkvoorbeeld van de afgelopen periode, waaruit de waarde van een 'UW Financieel Totaal Overzicht' blijkt.


Vroeger met pensioen was geen probleem. Alleen bij een eventueel overlijden zou de partner een groot financieel probleem hebben.

Voor een familie (laten we ze voor het gemak Peter en Marian noemen) hebben we 'UW Financieel Totaal Overzicht' gemaakt, naar aanleiding van hun vraag over een beleggingspolis. De beleggingresultaten vielen tegen, waardoor de polis in waarde daalde. Zij wilden graag een goede afweging maken wat daarmee te doen. De beleggingspolis was immers destijds afgesloten (met spaarloonvoordeel) om een pensioenaanvulling te leveren. En Peter wilde graag minder gaan werken vanaf zijn 62e.

Bij het doornemen van 'UW Financieel Totaal Overzicht' werd het Peter snel duidelijk dat zijn wens om minder te gaan werken vanaf zijn 62e en te stoppen met werken op zijn 66e financieel haalbaar was. Zelfs met de tegenvallende belegresultaten van zijn aanvullende verzekering! Er werd dan ook besloten om de belegpolis over te zetten naar een speciale spaarrekening, zodat voor de toekomst het rendement niet meer van beleggingskoersen zou afhangen. 

Uit het overzicht kwam echter ook naar voren dat bij een eventueel overlijden van Peter, Marian er in netto besteedbaar inkomen flink op achteruit zou gaan. Een tekort dat groter was, dan zij kon bezuinigen op haar uitgaven. 

Normaal gesproken zou Peter zichzelf extra kunnen verzekeren bij overlijden doormiddel van een overlijdensrisicoverzekering. Maar het geval was Peter vorig jaar aan ernstige hartklachten leed. In zo'n geval vinden de meeste verzekeringsmaatschappijen het risico te groot en kan zo'n verzekering dus niet geregeld worden. 

Gelukkig hadden we bij het opstellen van het financieel overzicht gezien, dat Peter nog geen gebruik maakte van een 'vrijwillige anw-hiaat' dekking op zijn collectieve pensioenverzekering. Een dekking die ervoor zorgt dat bij een eventueel overlijden er zo'n €15.000,- per jaar extra aan Marian wordt uitgekeerd. Deze dekking staat open voor alle werknemers, ongeacht hun medisch verleden en kost vaak maar €10,- a €20,- per maand. 

De aanvulling zou ervoor zorgen dat Marian net wél rond zou kunnen komen als Peter eventueel zou komen te overlijden! Zowel Peter als Marian waren natuurlijk erg blij met onze tip. Peter heeft de volgende morgen direct de aanvulling geregeld bij zijn werkgever…en Marian besloot om per maand toch wat extra te gaan sparen...

 

Wilt u ook grip op uw financiën? Hier neemt u contact met ons op.© Assurantiekantoor Goossens BV. Hier vindt u onze algemene voorwaarden en onze disclaimer over het gebruik van deze website