Pensioenen zijn per 1 april nog verder gekort

Pensioen verder gekort

Zo’n 70 pensioenfondsen hebben hun pensioenaanspraken zojuist verder verminderd. Al met al zijn zo’n 5,5 miljoen Nederlanders door deze korting geraakt. 


Weet u hoeveel uw pensioen gekort is? En nog veel belangrijker...of dit een probleem voor u vormt? Wij kunnen u dit duidelijk laten zien en kort en bondig uitleggen. U neemt hier contact met ons op.


Het aantal pensioenfondsen dat nu tot korting (afstempeling) is overgegaan is uiteindelijk lager uitgevallen dan vorig jaar werd ingeschat. Dit komt omdat een aantal pensioenfondsen er qua dekkingsgraad beter voorstaan dan vorig jaar. 


De gunstigere dekkingsgraad komt over het algemeen door aangetrokken beurskoersen, een iets hogere rente en een andere (gunstigere) methodiek om de toekomstige pensioenverplichtingen te waarderen.


De pensioenfondsen die in de problemen zijn gekomen hebben een herstelplan in moeten dienen en moeten eind 2013 weer een dekkingsgraad hebben van ongeveer 105%. Als dat niet lukt met de aangetrokken beurs en toepassing van de hogere rente dan is korting van pensioenrechten een van de oplossingen waarvoor gekozen kan worden, hetgeen nu dus is gebeurd.


Om de deelnemers niet te zwaar te treffen mag de korting in 2013 gemaximeerd worden op 7%. Volgens cijfers van De Nederlandsche Bank zijn er 19 fondsen die van deze maximering gebruik maken en bedraagt de gemiddelde korting per 1 april 1,9%. 


Dat lijkt misschien niet veel, maar veel pensioengerechtigden zijn waarschijnlijk in voorgaande jaren al eerder gekort op de pensioenaanspraken. Veel pensioenfondsen hebben namelijk de afgelopen jaren niet of slechts gedeeltelijk de opgebouwde pensioenaanspraken geïndexeerd. De pensioenuitkeringen blijven dan in hoogte hetzelfde of stijgen iets, maar dit is onvoldoende om de gestegen kosten van levensonderhoud te kunnen betalen. 


Als een deelnemer al een aantal jaren geen prijscompensatie heeft gekregen kunnen de pensioenaanspraken zomaar met 10% in koopkracht gedaald zijn, nog zonder de extra korting van april meegerekend!


Wat dit voor u persoonlijk betekent, leggen wij u graag duidelijk uit. U neemt hier contact met ons op.


© Assurantiekantoor Goossens BV. Hier vindt u onze algemene voorwaarden en onze disclaimer over het gebruik van deze website