Maatregelen voor de eigen woning

Extra verhoogde schenkvrijstelling tot 1-1-2015

De verhoogde schenkingsvrijstelling van €51.407,- wordt verder verhoogd naar €100.000,- mits dit bedrag gebruikt wordt voor aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning en/of de aflossing van eigenwoningschuld. Er is geen restrictie opgenomen ten aanzien van de leeftijd van de ontvanger en verwantschap (dus niet alleen aan kinderen).

Verlaging hypotheekrenteaftrek

Het belastingtarief waartegen hypotheekrente jaarlijks aftrekbaar is wordt vanaf 2014 jaarlijks verlaagd met 0,5% tot maximaal 38% na 28 jaar (nu maximaal 52%).

Loan-to-value-ratio

Een hypotheek moet steeds meer in verhouding staan met de waarde van de woning. Dit wordt de loon-to-value genoemd. De daalt vanaf 2014 jaarlijks met 1% tot maximaal 100% in 2018 (nu 105%).

Waardering serviceflats in Successiewet

Deze worden voortaan gewaardeerd op basis van de waarde in het economisch verkeer, in plaats van de WOZ waarde (deze laatste was vaak veel hoger). Voorwaarde is wel het verschil tussen deze waardes minimaal 30% bedraagt. Dit geldt voor overlijdenssituaties in de jaren 2010 tot en met 2013. Er wordt nog overlegd om dit voor de toekomst structureel op deze manier te regelen.

Restschuld financieren onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Op dit moment is rente over een restschuld (als een woning met verlies verkocht wordt) maximaal 10 jaar fiscaal aftrekbaar. In het vervolg gaat het mogelijk worden om dit onder NHG mee te financieren.

Verlaging NHG-grens

Deze grens wordt (weer) verlaagd per 1 juli 2014 naar €265.000 (nu €290.000) en uiteindelijk€225.000 per 1 juli 2016. Hierna wordt de grens gekoppeld aan de gemiddelde woningprijs.

© Assurantiekantoor Goossens BV. Hier vindt u onze algemene voorwaarden en onze disclaimer over het gebruik van deze website