Voor u als particulier

In december 2013 is alles definitief becijferd en kunnen wij UW Financieel Totaal Overzicht updaten met de wijzigingen voor 2014 en verder.

Periodieke giften

Giften zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als persoonsgebonden aftrek. Bij een gift aan een culturele instelling wordt het bedrag van uw gift verhoogd met 25% in het kader van belastingaftrek. Periodieke giften worden ruimhartiger behandeld dan een eenmalige gift. Zo geldt hiervoor geen drempel (normaal 1% van het verzameninkomen) en geen maximum (normaal 10% van het verzamelinkomen). Er is ook geen notariële akte meer nodig voor deze periodieke giften.

Algemene heffingskorting

Deze wordt inkomensafhankelijk en zal minimaal €1.363,- bedragen in 2014 en verder afgebouwd in 2015 en 2016. Iederen met een inkomen boven de €20.000, zal rekening moeten houden met een lagere algemene heffingskorting.

Arbeidskorting

Deze zal verminderd worden (minimum bedraagt €0,- in 2017) voor de hogere arbeidsinkomens en verhoogd voor de lagere (maximum bedraagt €2.097).

Einde keuzeregeling buitenlands belastingplichtigen (een niet-Nederlander, die in Nederland een inkomen verdient)

Vanaf 2015 is men automatisch buitenlands belastingplichtige als men 90% van het inkomen geniet in Nederland.

Toeslagen en kortingen.

Diverse toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, mkob en fiscale ouderenkortingen) worden vervangen door een huishoudentoeslag. Dit gaat gefaseerd gebeuren.

Kinderopvangtoeslag zal niet worden opgenomen in het huishoudentoeslag maar deze wordt de komende 3 jaar wel stapsgewijs verlaagd. 

In december 2013 is alles definitief becijferd en kunnen wij UW Financieel Totaal Overzicht updaten met de wijzigingen voor 2014 en verder.


© Assurantiekantoor Goossens BV. Hier vindt u onze algemene voorwaarden en onze disclaimer over het gebruik van deze website