Verandering regels arbeidsrecht

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) veranderen belangrijke regels van het arbeidsrecht. 

Deze nieuwe wet legt meer druk op werkgevers. Hieronder de negen veranderingen:

1. Geen proeftijd meer in tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter.

2. Een concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is niet toegestaan. Er is een uitzondering als er sprake is van zwaarwichtige bedrijfsbelangen.

3. Aanzegplicht werkgever.

4. Transitievergoeding.

5. Flexwerkers worden beter beschermd.

6. Ontslag via de rechter en het UWV

7. Werknemer kan een schriftelijke beëindigingsovereenkomst herroepen.

8. Nieuwe ontslagmogelijkheid: opzeggen met instemming van de werknemer.

9. WW korter en aangevuld in cao’s.

Meer informatie leest u in onderstaande whitepaper.


© Assurantiekantoor Goossens BV. Hier vindt u onze algemene voorwaarden en onze disclaimer over het gebruik van deze website