Verhoging assurantiebelasting per 1-1-2013

halt.jpg

Binnenkort kunt u de eerste nota's of afschrijvingen verwachten, waarbij het te betalen bedrag voor uw verzekering hoger is dan u gewend bent. 


Dit komt omdat het nieuwe kabinet besloten heeft om per 1 januari 2013 de assurantiebelasting te verhogen van 9,7% naar 21%. Een belastingverhoging van ruim 11%!

Dit is één van de maatregelen die de regering heeft genomen om het begrotingstekort te verminderen.


Wij benadrukken dan ook graag dat het dus GÉÉN PREMIEVERHOGING betreft, maar een verhoging van belasting. Deze belasting wordt geheven op vrijwel alle schadeverzekeringen, zoals uw autoverzekering, woonhuisverzekering, inboedelverzekering, enzovoort. Deze verhoging geldt dus ook  voor alle verzekeringsmaatschappijen, zodat een eventuele overstap deze verhoging niet voorkomt. Er is jammergenoeg geen ontkomen aan.


Wijzelf hebben doormiddel van onze branchevereniging Adfiz, de politiek op diverse momenten en manieren laten weten dat wij deze verhoging van belasting volstrekt onacceptabel vinden! Echter de overheid komt behoorlijk wat euro's tekort en vindt met deze belastingverhoging een gemakkelijke weg om het tekort te verminderen…immers iedereen heeft verzekeringen nodig…


© Assurantiekantoor Goossens BV. Hier vindt u onze algemene voorwaarden en onze disclaimer over het gebruik van deze website