Verwarring spaarloon per 1 januari 2012: rekening of verzekering?

Spaarloon rekening of verzekering?

Samengevat: De tegoeden van een spaarloonrekening kunnen vanaf 1-1-2012 vrij opgenomen worden. Heeft u echter gekozen voor een spaarloonverzekering dan zijn de tegoeden daarin niet vrij opneembaar.

De spaarloonregeling stopt per 1 januari 2012. Hiervoor in de plaats komt de vitaliteitsregeling die in 2013 wordt ingevoerd. In een later item zullen we u over deze laatste regeling meer uitleg geven. 


In de pers wordt breed uitgemeten dat het geblokkeerde 'spaarloonsaldo' vanaf 1 januari 2012 gewoon opgenomen kan worden! Dit is ook het geval, deels


Echter worden wij sinds een paar weken regelmatig door onze relaties benaderd met de vraag wat er met hun 'spaarloonverzekering' gebeurt en of ze die vanaf 2012 ook op kunnen nemen. 


Graag leg ik de 'spaarloonverzekering' nog even uit. Maar daarvoor moet ik eerst de 'spaarloonrekening' uitleggen: -kort-door-de-bocht- is dat een geblokkeerde rekening, waarop -via de werkgever- een bedrag van €51,08 per maand gestort wordt. Dit bedrag wordt maandelijks van uw bruto loon gehaald. Na de deblokkeringsperiode van 4 jaar kunt u het gespaarde bedrag van 4 jaar daarvoor vrij opgenomen. Dus een bedrag gespaard in 2005 mag u in 2009 opnemen, enzoverder. 

Het maximale spaarloonbedrag per jaar, van €613,- levert u zo een fiscaal voordeel op van €257,- bij 42% belastingdruk.

Waarom zou iemand nou zijn spaargeld 4 jaar lang vastzetten en er dan pas gebruik van mogen maken? Dit zit 'm in het fiscale voordeel: De inleg wordt van uw bruto loon afgehouden en na de deblokkeringsperiode is de opname van het bedrag netto. Het maximale spaarloonbedrag per jaar, van €613,-, levert u zo een fiscaal voordeel op van €257,- bij 42% belastingdruk.


Nu is zo dat er nog meer fiscaal voordeel behaald kon worden, door het bedrag van de spaarloonrekening over te zetten in een verzekering. Sinds het begin van de regeling was dit mogelijk gemaakt door de overheid, die toen de burgers nog stimuleerde om bij te sparen voor het vroegpensioen. De spaarloonverzekering was geboren.


Er zijn twee varianten van de spaarloonverzekering: De kapitaalverzekering en de lijfrenteverzekering.


Bij de kapitaalverzekering wordt de spaarlooninleg als premie of als deel van de totale premie gebruikt voor een levensverzekering met een looptijd van minimaal zo'n 15 jaar. Kenmerk van een kapitaalverzekering is dat deze op einddatum het eindbedrag in 1 keer netto uitkeert.

Kenmerk van een kapitaalverzekering is dat deze op einddatum het eindbedrag in 1 keer netto uitkeert.

Zo'n verzekering levert gemiddeld genomen bij een langere looptijd een hoger rendement dan een geblokkeerde spaarloonrekening. Dit rendement kan opgebouwd worden door binnen de verzekering te beleggen (soms met garantie) of te sparen.


Bij de lijfrenteverzekering wordt de premie ook (deels) betaald met de spaarlooninleg. Daarnaast geldt dat bij een lijfrenteverzekering de premie (onder bepaalde grenzen) aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Dit houdt dus in dat bij de lijfrenteverzekering die betaald wordt vanuit spaarloon een dubbel fiscaal voordeel geldt. Zowel de spaarlooninleg (van het bruto loon) als de premie voor de lijfrenteverzekering.

Dit houdt dus in dat bij de lijfrenteverzekering die betaald wordt vanuit spaarloon een dubbel fiscaal voordeel geldt.

Keerzijde is dat de uitkering op de einddatum (vaak op 60e tot 65e) niet in 1 keer uitgekeerd wordt maar in de vorm van een periodieke uitkering (uitgesmeerd over meerdere jaren). En de uitkeringen zijn ook belast (inkomstenbelasting). Echter wanneer de uitkering vanaf 65e wordt genoten geldt er meestal een lager belastingtarief.


Samengevat is een spaarloonverzekering dus een kapitaalverzekering of een lijfrenteverzekering waarvan de premie (deels) door deblokkeren van de inleg van een spaarloonrekening betaald wordt. 


Nu de spaarloonregeling dus vanaf 1-1-2012 beëindigd wordt door de overheid, valt er voor deze spaarloonverzekeringen dus een manier van premie betalen weg. Dit verandert echter niets aan het doel waarvoor de levensverzekering is afgesloten (bijvoorbeeld eerder stoppen met werken of aanvullen van pensioen). De premie dient alleen op een andere manier betaald te worden. Deze zal door de verzekeringsmaatschappij direct bij u in rekening gebracht worden. Hiervoor ontvangt u binnenkort een brief van de verzekeringsmaatschappij.


De tegoeden van de spaarloonrekening zijn vanaf 1-1-2012 vrij opneembaar. 

Voor het opnemen van de tegoeden in lopende spaarloonverzekeringen verandert er niets en  gelden de normale regels voor kapitaalverzekeringen en lijfrenteverzekeringen. Een kapitaalverzekering kan op ieder moment afgekocht worden om het tegoed uit te laten keren. Of dit verstandig is, is een andere vraag. Hierbij speelt mee met welk doel u de verzekering af heeft gesloten en de huidige (beleggingen)waarde van de verzekering. Vraag hiervoor advies aan ons.

Een kapitaalverzekering kan op ieder moment afgekocht worden om het tegoed uit te laten keren. Of dit verstandig is, is een andere vraag.

Voor een lijfrenteverzekering gelden andere regels. Deze kunnen in principe niet afgekocht worden zonder fiscale boetes. Hierbij geldt ook dat u goed moet overwegen waar u verstandig aan doet en het oorspronkelijke doel van de verzekering in uw hoofd houdt. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht voor advies.

Bij een lijfrenteverzekering gelden andere regels. Deze kunnen in principe niet afgekocht worden zonder fiscale boetes.

Samengevat: De tegoeden van een spaarloonrekening kunnen vanaf 1-1-2012 vrij opgenomen worden. Heeft u echter gekozen voor een spaarloonverzekering dan zijn de tegoeden daarin niet vrij opneembaar.


Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op, dan praten wij u graag bij!

© Assurantiekantoor Goossens BV. Hier vindt u onze algemene voorwaarden en onze disclaimer over het gebruik van deze website