“Wat? Bepaalt de zorgverzekeraar hoeveel operaties Bravis mag doen in een jaar? Hoezo? Ik ben er toch zelf voor verzekerd?”

vrije keuze zorgverzekeraar

Wat zit er achter de werking van uw zorgverzekering?

-“Word ik nog wel geopereerd als het ziekenhuis dat jaar al aan haar maximum aantal operaties zit wat de zorgverzekeraar heeft bepaald?”

Wat is heel belangrijk om op te letten?

-“Als er een lange wachttijd is, dan wil ik naar een ander ziekenhuis kunnen!”

Wat verandert er nu en de komende jaren?

-“Waarom gaan de premies de komende jaren zo enorm omhoog?” 


Met dit artikel geef ik u duidelijkheid over wat er speelt bij de zorgverzekeraars en wat ik verwacht voor de toekomst. 

Het gaat namelijk niet alleen om de dekking en de premie maar ook om de afspraken “achter uw rug” tussen uw zorgverzekeraar en het ziekenhuis.

GRATIS 4 tips voor u:

Tip 1 
Kies dit jaar een goede zorgverzekering nu dit nog mogelijk is! Vanaf volgend jaar zal er minder keuze zijn.

Tip 2
Kies voor een verzekeraar die goede afspraken maakt met zorgverleners, zodat u ook een behandeling of een operatie kunt krijgen wanneer de zorgverlener het afgesproken maximum aantal behandelingen per jaar al heeft overschreden. 

Tip 3
Kies voor een verzekeraar met eerlijke afspraken zodat u een eerlijke premie betaalt.

Tip 4
De toekomstige zorgpremies stijgen flink. Krijgt u nog wat u verwacht? Kies voor een restitutie verzekering.


Tip 1: Kies dit jaar een goede zorgverzekering nu dit nog mogelijk is! Vanaf volgend jaar zal er minder keuze zijn.

In 2017 zult u waarschijnlijk minder keuze hebben dan nu. Omdat de financiële reserves van de zorgverzekeraars laag zijn en de zorgkosten naar verwachting nog verder gaan oplopen, is mijn verwachting dat een aantal zorgverzekeraars voor 2018 noodgrepen gaat uitvoeren. Ik denk dan aan nog verder uitgeklede budgetpolissen, wachttijden voordat je beroep kunt doen op aanvullende verzekeringen, alleen acceptatie voor aanvullende verzekeringen met een gezondheidsverklaring, keuze uit minder zorgverleners. Vandaar dat ik adviseer om nu voor te sorteren en te kiezen voor een verzekeraar en een polis waarvan u verwacht dat deze voor langere tijd bij u past. 


Tip 2: Kies voor een verzekeraar die goede afspraken maakt met zorgverleners, zodat u ook een behandeling of een operatie kunt krijgen wanneer de zorgverlener het afgesproken maximum aantal behandelingen per jaar al heeft overschreden. 

Alle verzekeraars kopen bij zorgverleners (zoals ziekenhuizen) per jaar behandelingen in. Verzekeraar A koopt bijvoorbeeld een maximum aantal hartoperaties per jaar in, tegen een bepaalde vergoeding. Dit vertellen zorgverzekeraars u meestal niet…

Maar wat nou als in oktober van het jaar het maximum van de hartoperaties al bereikt is in het ziekenhuis? Het ziekenhuis krijgt deze dan in principe niet meer betaald door verzekeraar A. Dat is toch wel lastig als u net bij verzekeraar A verzekerd bent en in het betreffende ziekenhuis onder behandeling bent voor uw hart.

Misschien moet u maar even wachten tot het volgend jaar, dan is er weer nieuw budget voor het ziekenhuis. Of gaat u naar een ander ziekenhuis, die nog niet aan het maximum zit.  U bent dan wel weer een nieuwe patiënt en uw medische dossier moet overgedragen worden aan een andere arts die u niet kent. Of werkt uw zorgverzekeraar niet met dat andere ziekenhuis en moet u dit dan deels zelf betalen? Beide zeer ongewenste situaties.

Zo heeft het ziekenhuis in Drachten dit jaar aan de noodrem getrokken en een tijdelijke patiëntenstop voor verzekerden van sommige verzekeraars ingesteld.

Gelukkig maken sommige verzekeraars ook zorgafspraken met ziekenhuizen, waarbij van te voren al duidelijk is vastgelegd dat de rekening ook betaald wordt als het van te voren ingeschatte maximum behandelingen overschreden wordt. 


Tip 3: Kies voor een verzekeraar met eerlijke afspraken zodat u een eerlijke premie betaalt.

Wat voor soort bedrijf is uw zorgverzekeraar? Is het een BV, NV, coöperatie of onderlinge?

BV’s en NV’s zijn bedrijven met (externe) aandeelhouders. Deze aandeelhouders eisen vaak een bepaald rendement en een winstuitkering. Ook soms in jaren, wanneer het juist verstandiger is om de winst die er is te reserveren. 

Bij een onderlinge of een coöperatie zijn er geen (externe) aandeelhouders. Er is geen belang om extra winstuitkeringen te doen. Dit laatste zorgt vaak voor een meer verstandige en voorzichtige bedrijfsvoering, met vooral de focus op zekerheid voor de toekomst.

En heeft de verzekeraar een collectieve regeling? De korting die aan deelnemers van een collectieve regeling wordt gegeven, wordt betaald door de deelnemers zonder collectiviteit. De ‘normale’ premie is vaak fors hoger. Ook worden ieder jaar de collectieve kortingen afgebouwd of doorgehaald. Een goede manier voor de zorgverzekeraar om binnen te komen, maar op termijn voor u als relatie duurder. Beter is het om een verzekeraar te kiezen die een vaste lage premie hanteert, zonder korting voor bepaalde relaties.


Tip 4: De toekomstige zorgpremies stijgen flink. Krijgt u nog wat u verwacht? Kies voor een restitutie verzekering.

We hebben al heel wat belangrijke punten  behandeld. Één punt ontbreekt nog. De zorgpremies voor 2017 zijn inmiddels bekend. U heeft van uw zorgverzekeraar bericht gehad dat de premie voor 2017 hoger is dan die van vorig jaar. De verhoging varieert per aanbieder tussen de 8-12%.

Laat ik direct maar met het slechte nieuws komen, vanaf 2018 zal de premie nog meer stijgen. Minister Schippers (volksgezondheid) heeft de zorgverzekeraars nu voor het tweede jaar op rij (2016 en 2017) verzocht om de financiële reserves van de verzekeraars aan te spreken om de premiestijging zo beperkt mogelijk te houden. Maar na twee jaar zijn die reserves op.  Het kan dus niet  anders dan dat de werkelijk zorgkosten vanaf 2018 volledig doorbelast gaan worden aan ons allemaal.

De zorgkosten (en dus de zorgpremie) stijgen, omdat er aan de ene kant meer vergoedingen onder de basisverzekeringen worden gebracht en aan de andere kant de kosten voor behandelingen en medicijnen blijven stijgen.

Een aantal verzekeraars probeert op allerlei manieren premiestijgingen tegen te gaan. Door bijvoorbeeld ‘natura' en ‘budget’ polissen aan te bieden. Met deze polissen heb je als verzekerde geen vrije keuze in artsen, ziekenhuizen, medisch specialisten, (fysio)therapeuten en medicijnen. De verzekeraars hebben namelijk afspraken gemaakt met een select aantal zorgaanbieders. U begrijpt dat deze afspraken niet over de kwaliteit van de zorg gaan, maar over de prijs. Medicijnen moeten vaak via internet besteld worden, u kunt geen advies vragen bij uw apotheek.

Maakt u een eigen keus voor een zorgverlener die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan wordt in het ergste geval de rekening helemaal niet betaald, of betaalt u zo’n 20-30% zelf. Weet u wat een behandeling door een specialist in het ziekenhuis kost?

Ik hoop van harte dat u weinig gebruik maakt of heeft gemaakt van uw zorgverzekering. Maar 1 ding is zeker: als u ziek bent dan wilt u er zeker van zijn dat u goede zorg krijgt. Nee, eigenlijk niet alleen goede zorg, maar de beste zorg. En zonder bijbetaling achteraf. Want deze kosten zijn niet in te schatten.

Mijn advies is dan ook te kiezen voor een verzekering die we ‘restitutie polis’ noemen. Hierbij heeft u vrije keuze van zorgverlener en medicijnen. Ook hoeft u vaak de rekening niet voor te schieten, maar wordt deze direct vergoed door de zorgverzekeraar.


Maar welke verzekeraar moet ik dan kiezen?

Ik kan me voorstellen dat u denkt: Hoe kan ik hier nu wijs uit? Voor welke verzekeraar moet ik nu kiezen? Natuurlijk hebben wij de zorgverzekeraars al vergeleken op bovenstaande belangrijke punten. Voor 2017 hebben we een verzekeraar gevonden die voldoet aan al deze 4 tips. 

U hoeft alleen nog te bepalen welke aanvullende verzekering en welk eigen risico u kiest. Daar helpen we u graag bij!

Meer informatie over de door ons geselecteerde zorgverzekeraar, de premies en de voorwaarden vindt u hier:

© Assurantiekantoor Goossens BV. Hier vindt u onze algemene voorwaarden en onze disclaimer over het gebruik van deze website