Wat betekent de nieuwe Wet Incassokosten voor de ondernemer?

Laat uw algemene voorwaarden controleren

Aanmaning

Op 1 juli 2012 is de nieuwe Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden.

Deze wetswijziging dient consumenten te beschermen tegen onevenredige buitengerechtelijke incassokosten. Daarom is onder andere een maximale hoogte van incassokosten vastgelegd in de vorm van een staffel.


Daarnaast bepaalt de WIK dat de incassokosten pas in rekening gebracht mogen worden als er een aanmaning is verstuurd. In deze '14 dagen herinneringsbrief' dient de hoogte van de buitengrechtelijke incassokosten te worden vermeld.


Deze nieuwe wet geldt altijd als de ondernemer zaken doet met consumenten. Als hij zaken doet met ondernemers, dan mag hij in overleg met de zakelijke klant afwijken van deze regeling. Dit moet dan wel vooraf schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden.


Wist u dat wij uw algemene voorwaarden of overeenkomsten juridisch kunnen laten toetsen? Ook als u geen rechtsbijstandsverzekering heeft?


Onze partner hiervoor 'DAS Juridisch Advies' doet dit tijdelijk met 15% korting.

Meer informatie over de prijzen of een voorbeeld van een '14 dagen herinneringsbrief' vindt u hier.


 Of neemt u contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

© Assurantiekantoor Goossens BV. Hier vindt u onze algemene voorwaarden en onze disclaimer over het gebruik van deze website