Uw belang op 1

Onze beloning

Onze precieze werkzaamheden voor particuliere en bedrijfsmatige schadeverzekeringen zijn vooraf niet in te schatten.

Wij weten immers niet hoeveel schades of wijzigingen zich gedurende de looptijd van de verzekering voordoen. Een eerlijke manier van belonen is daarom in de vorm van een provisie rechtstreeks door de verzekeringsmaatschappij. 

Deze provisie bedraagt tussen de 5 en 25% van uw premie en is afhankelijk van het type verzekering en de intensiviteit van onze dienstverlening.   

Deze provisie is bij alle verzekeringsmaatschappijen ongeveer gelijk, zodat u ook hier verzekerd bent van een objectief advies.

Voor pensioenanalyses en hypotheekadvies hebben wij standaardtarieven.

Voor andere advieswerkzaamheden rekenen wij een uurtarief.

Wij geven gegarandeerd objectief advies. Dat betekent dat wij eerst uw situatie analyseren. Vervolgens adviseren wij u om wel of juist geen maatregelen te treffen. Als wij denken dat u maatregelen moet treffen, geven wij advies over welke maatregelen in uw situatie geschikt zijn.


Bij advies over hypotheken, pensioen of voorzieningen bij overlijden betaalt u ons direct voor ons advies. Door deze manier van werken hebben wij geen financieel belang bij het afsluiten van een financieel product, verzekeraar, bank of financiële instelling. Ons enige belang is immers om u van een goed advies te voorzien!


Rechtstreekse betaling levert voor u nog een ander belangrijk voordeel op: indien u toch besluit een levensverzekering of hypotheek af te sluiten, zijn uw maandlasten of premie lager omdat u geen (afsluit)provisie meer hoeft te betalen!


Voordat wij u een advies kunnen geven, vindt er eerst een gratis intake-gesprek met u plaats. Tijdens dit gesprek bepalen we samen welke werkzaamheden we voor u kunnen gaan verrichten. Ook geven we u dan een inschatting van de totale tijd die we voor die werkzaamheden nodig hebben. U heeft zo vooraf duidelijkheid over de zaken die in ons advies meegenomen worden. Bovendien weet u meteen wat dit u ongeveer gaat kosten.


Dit betekent dus dubbel voordeel: gegarandeerd objectief advies en een lagere premie of maandlast!


Wij onderschrijven de Adfiz-Code voor onafhankelijk advies. U leest er hier meer over.

© Assurantiekantoor Goossens BV. Hier vindt u onze algemene voorwaarden en onze disclaimer over het gebruik van deze website